banner
Ivo Rudolf

 

Ivo Rudolf – umělecký kovář

 

Ivo Rudolf (nar. 24. 2. 1962) vyrůstal v rodině spolu se třemi sourozenci. Umělecké nadání se u něj objevilo již na základní škole. Jeho obvyklou hračkou byl skicák, tužka a modelína. Chodil do přírody, maloval krásy našeho kraje a z plastelíny dokázal vymodelovat celou zoologickou zahradu. Od dvanácti let již začal z každého tvrdšího špalíčku vyřezávat různé postavičky a zvířátka. Zvířátka zůstala jeho největší zálibou i v kovařině. Díky jeho uměleckému nadání bylo velmi jednoduché se na konci základní školy rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat jeho další vzdělávání.

V roce 1977 nastoupil na Střední odborné učiliště v Oselcích (Plzeň – jih) obor – kovář, podkovář. Dříve se učni učili pro jednotlivé firmy a podniky, kde později po absolvování školy pracovali minimálně tři roky. Mladý kovář se vyučil pro Jednotné zemědělské družstvo v Krásném Údolí, kam také v roce 1980 nastoupil jako kovář, podkovář.

Po roce 1990 zakládá Ivo Rudolf „živnost“. Nová doba dovolila nejen řemeslníkům podnikat, ale také se ve větší míře seberealizovat. Začínají restituce a opravy historických budov. Ne všichni byli tak úspěšní jako samotný mistr. Někteří kováři se zabývali pouze užitkovou kovářskou prací (mříže, brány aj.)

Ivo Rudolfovi právem náleží titul umělecký kovář. Ukove probíjenou mříž se stejnou elegancí, jako vykove žabku, či sponu do vlasů. S velikým respektem renovuje malé i velké sakrální stavby, jako kostely, kapličky, či boží muka. Pokud je osloven městy a městečky v západočeském regionu je velice rád, že může přispět svým umem k uchování historického odkazu našich předků právě v kraji, kde se narodil a kde působí.

Získávání a předávání nových zkušeností, to také patří k povaze Ivo Rudolfa. Zúčastňoval se tuzemských a zahraničních kovářských akcích, na kterých se od svých kolegů zdokonaloval. V současnosti již sám předává své bohaté zkušenosti na všech kovářských setkáních, jelikož pro mladší kolegy je kovářským vzorem. A nejen pro mladší. Pyšní se také kovářským setkáním „Mezinárodní kovářské sympozium“, které pořádal deset let v Bečově nad Teplou. Na kovářských setkáních se řemeslníci nejen pobaví, ale také si předávají veškeré poznatky z kovářského oboru.

Ivo Rudolf neusnul na vavřínech, vzdělával se dále. V roce 2016 úspěšně zakončil kurz „Řemeslná obnova historických staveb“ modul – kovář specialista pro památkovou obnovu, garantovaný NPÚ se sídlem v Praze. Historické stavby a kov je velmi zajímavým tématem a umělec doufá, že tyto stavby budou renovovány a restaurovány podle starých technologií našich předků a že bude moci k různým renovacím přispět svým umem a zkušenostmi.

V dávných dobách se o kováři mluvilo jako o člověku čistém, pravdivém a nesmlouvavém. Pracovní zručnost, rychlá orientace a rozhodnost, znalost léčení dobytka i lidí, to všechno přispívalo k tomu, že kovář byl považován za výjimečného člověka. Pokud navštívíte kovárnu ve Vodné máte možnost i v 21. století uvidět takového výjimečného člověka. Kováře, který je nejen šikovný, ale disponuje i všemi vlastnostmi, jako naši kovářští předkové.

Mírou záběru a svou tvorbou právem náleží Ivo Rudolfovi titul umělecký kovář. Postupně se stal mezinárodně uznávaným mistrem, který rád předává dalším generacím své zkušenosti.

banner